Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2015/2016

Plan pracy samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Plan pracy samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Plan pracy samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014

TEMATYKA SPOTKAŃ RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012:

Dnia 22 września o godzinie 16:45 w auli Ośrodka odbyło się pierwsze zebranie członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Tematyka naszego zebrania dotyczyła:

•  Analizy Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, naniesienie ewentualnych zmian i przyjęcie ich drogą uchwały.

•  Analizy planu pracy Samorządu i przyjęcie go do realizacji drogą uchwały.

•  Wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

•  Wyboru członków sekcji, podział samorządu na sekcje: dekoracyjną, dziennikarsko - informatyczną, do spraw akcji charytatywnych, informacyjną, kulturalno rozrywkową i przedstawienie jej zdań do realizacji.

•  Omówienia działań Samorządu na najbliższy miesiąc.

•  Rywalizacji klas/grup wychowawczych w całorocznym konkursie "ASY" - opracowanie Regulaminu i zasad przyznawania punktów.

 

Tematyka drugiego zebrania dotyczyła:

•  Zaopiniowania Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego oraz Planu Pracy Ośrodka.

•  Zaopiniowania Regulaminu konkursu "Najlepsza klasa - ASY", oraz ustalenie zadań dla członków w związku z przeprowadzanym konkursem.

•  Omówienia przebiegu konkurs na list motywujący do rzucenia palenia "Podaruj serce swemu sercu".

•  Podsumowania konkursu "Jem zdrowo, kolorowo - akcja jabłko".

•  Ustalenia terminu wyjścia i ochotników do prac społecznych opuszczonych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Myśliborzu.

•  Wyboru delegatów SU i opiekuna do wyjścia na Cmentarz Wojskowy i zapalenie zniczy.

•  Omówienia zasad konkursu literackiego "Sam jestem poetą".

•  Bieżące sprawy: wyróżnienie osób szczególnie udzielających się w działalności SU, oraz osób, które nie wywiązują się z przyjętych na siebie obowiązków.

 

Dnia 24 listopada odbyło się kolejne zebranie członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Tematyka zebrania:

•  Uaktualnienie składu Rady Samorządu Uczniowskiego.

•  Omówienie zasad konkursu na "Najestetyczniejszą grupę wychowawczą".

•  Omówienie przebiegu konkursu ASY.

•  Podsumowanie działalności sekcji informatyczno - dziennikarskiej, analiza gazetki Samorząd Uczniowski.

•  Przedstawienie zasad konkursu na "Najładniejszą ozdobę Bożonarodzeniową" w Ośrodku, oraz w MOK w Świnoujściu.

•  Podsumowanie konkursu i jego wyników "Podaruj serce swemu sercu - rzuć palenie".

•  Ogłoszenie konkursu praktycznego i wiedzy "Trzymaj formę".

•  Zmiana terminarza debat SU.

•  Podsumowanie przygotowań do Jasełek Bożonarodzeniowych.

•  Podanie pomysłów pomocy i wsparcia dla wychowanków znajdujących się w szpitalu.

•  Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie gazetki z okazji świąt Bożego Narodzenia.

•  Przedstawienie Kroniki SU.

•  Bieżące sprawy: wyróżnienie osób szczególnie udzielających się w działalności SU, oraz osób, które nie wywiązują się z przyjętych na siebie obowiązków.

 

Tematyka zebrania grudniowego dotyczyła:

•  Bezpieczeństwo podróżowania i kultura korzystania ze środków komunikacji publicznej - dyrektor MOW w Renicach Z. Wójciak.

•  Przedstawienie propozycji pomocy wychowankom znajdujących się w trudnej sytuacji losowej, czy rodzinnej - przewodniczący Rady SU A. Orłowski.

•  Omówienie prac i prezentacja Kroniki SU - K. Sobkowiak.

•  Przedstawienie bieżących propozycji uczestnictwa w konkursach - opiekun SU.

•  Podsumowanie prac nad wystąpieniami Jasełek Bożonarodzeniowych, wystroju świątecznego korytarza szkolnego, oraz auli - opiekun SU.

•  Sprawozdanie Skarbnika Rady SU, oraz propozycji przeprowadzenia akcji SU "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem". - K. Malinowski.

Sprawy różne ( wyjazd Poznań, wyjazd Gryfino, prace społeczno - użyteczne Komenda Hufca ZHP w Myśliborzu) - zastępca przewodniczącego Rady SU M. Woźniak.

 

W marcu tematyka zebrania dotyczyła:

•  Wybory uzupełniające SU oraz uaktualnienie listy członków Rady SU.

•  Omówienie konkursu plastycznego "Kartka Walentynkowa", oraz dalszego przebiegu konkursu "Malunki na stołówkę".

•  Propozycje stworzenia gabloty prac plastycznych.

•  Regulamin Ośrodka - prawa i obowiązki wychowanka.

•  Omówienie całorocznych konkursów: "Asy" oraz "Najestetyczniejsza grupa wychowawcza".

•  Wyznaczenie zespołu osób odpowiedzialnych za gazetkę ścienną SU.

•  Konkurs Wielkanocny "Pisanki" - omówienie przebiegu konkursu.

•  Akcje charytatywne - wspólnie pomagamy Martynce.

 

Dnia 26 maja odbyło się zebranie członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Tematyka zebrania:

•  Uaktualnienie listy członków Rady SU.

•  Podsumowanie konkursów plastycznych "Kartka Walentynkowa", "Malunki na stołówkę", "Najładniejsza pisanka wielkanocna".

•  Omówienie przebiegu konkursu "Bliżej Natury", "Asy" oraz "Najestetyczniejsza grupa wychowawcza".

•  "Jak nas widzą, tak nas piszą" - pogadanka na temat naszych wyjazdów poza teren Ośrodka.

•  Podsumowanie prac Samorządu Uczniowskiego - wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do sporządzenia sprawozdania z pracy SU, zakończenia prac nad Kroniką SU.

•  Plan pracy SU do zbliżających się wyborów Samorządu Uczniowskiego.

•  Akcje charytatywne - wspólnie pomagamy Martynce.

•  Sprawy różne.

Dnia 23 czerwca odbyło się zebranie członków Rady Samorządu Uczniowskiego.

Tematyka zebrania:

•  Bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych, kąpielisk strzeżonych i niestrzeżonych.

•  Bezpieczeństwo podróżowania środkami transportu publicznego.

•  Podsumowanie całorocznego konkursu "Asy".

•  Omówienie wyborów SU opiekuna SU na rok szkolny 2012/2013.

•  Omówienie prac SU w drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012 - sprawozdanie.

 

RADA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO WYCHOWANKÓW MOW W RENICACH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO WCHODZĄ : K. Sobkowiak, R. Retkowski, R. Papmel, K. Malinowski, D. Marszałek, A. Mikołajczyk, K. Kotwica, P. Palacz, K. Łuszcz, A. Orłowski, G. Socha, M. Woźniak, M. Pieczyński, M. Czarnecki, D. Czajkowski.

ZARZĄD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO : A. Orłowski, G. Socha, K. Malinowski, M. Woźniak, K. Kotwica, M. Czarnecki.

PRZEWODNICZĄCY: A. Orłowski, WICEPRZEWODNICZĄCY: M. Woźniak, SEKRETARZ: K. Malinowski

CZŁONKOWIE : G. Socha, M. Czarnecki, K. Kotwica

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO : Agnieszka Bachońska

Imprezy które organizował i brał udział samorząd uczniowski

Ogólnopolski konkurs wiedzy "Trzymaj Formę" 2011/2012. W związku z ogólnopolskim konkursem o zdrowej żywności żywieniu"Trzymaj Formę" Samorząd Uczniowski pod pieczą swej opiekunki zorganizował trzy Seminaria Naukowe, które miały za zadanie zdobycie wiedzy o zasadach zdrowego żywienia, aktywności fizycznej i poszerzenia informacji z wybranych elementów edukacji konsumenckiej. Do konkursu zgłosiło się sześciu wychowanków, którzy chętnie uczestniczyli w tych spotkaniach. Pomimo iż nie udało się nam zakwalifikować kilka godzin nad podręcznikami, leksykonami, materiałami z Internetu oraz próby zdobycia również praktycznej wiedzy z pewnością nie poszły na marne, bo jak to można rzec starym przysłowiem "nauka nie pójdzie w las."

Ogólnopolski konkurs na "Najładniejszą ozdobę Bożonarodzeniową" organizowany przez Ośrodek Kultury w Świnoujściu w grudniu 2011 był zachętą dla Samorządu Uczniowskiego do jego udziału chociażby ze względu na charakter w jakim ten konkurs odbywał się, bowiem pomimo braku laureatów w tym konkursie przyczyniliśmy się do akcji charytatywnej, bowiem po zakończeniu konkursu odbyła się aukcja wszystkich wykonanych prac na rzecz potrzebujących.

Powiatowy konkurs "Okaż serce swemu sercu - rzuć palenie!"

Z okazji " Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu" Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu zachęcał uczniów gimnazjalnych do udziału w konkursie na list motywujący do rzucenia palenia. List motywujący do rzucenia palenia tytoniu pod hasłem " Okaż serce swemu sercu - rzuć palenie!" skierowany miał być do osoby palącej. Z zapowiedzi nagrodzone zostaną 3 najlepsze pracę zatem Samorząd Uczniowski ruszył do działania. Zgoda na udział w tym konkursie była równoznaczna ze zgodą na ewentualną publikację w lokalnej prasie. Z tego powodu zorganizowaliśmy spotkania o tematyce antynikotynowej dla uczestników konkursu, zrobiliśmy plakaty zachęcające do udziału w konkursie i umieściliśmy najpierw na gazetce ściennej Samorządu zaproszenie i pomysły a następnie List Laureata.

Po rozstrzygnięciu konkursu literackiego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu nasi wychowankowie zdobyli miejsca na podium, bowiem Kamil Iwan zajął I miejsce, natomiast Kamil Korn III. Wychowankowie otrzymali nagrody nadesłane z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Myśliborzu. Informacje na temat konkursu umieszczona została również na stronie internetowej. Chłopcy gratulujemy!!! Za przebieg konkursu odpowiedzialna była opiekun SU Agnieszka Bachońska wraz z panią pedagog Anną Sztuń.

 

"Akcja jabłko - jem zdrowo kolorowo" - wrzesień 2011/12r. W ramach akcji Rady Samorządu Uczniowskiego zorganizowaliśmy trójetapową akcję zachęcającą Was do jedzenia - przecież TAK ZDROWYCH OWOCÓW JAK JABŁKA. Według przysłowia "Cudze chwalicie - swojego nie znacie" na zachętę całej społeczności uczniowskiej członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego usmażyli placuszki z jabłkami. W kolejnym etapie zorganizowaliśmy jedzenie jabłek na czas, jak się później okazało zmieniliśmy zdanie i do konsumpcji podaliśmy różne owoce i nie tylko ale przede wszystkim Jabłko. Proponowaliśmy szczerze aby każda z klas wystawiała takiego zawodnika, który ma zdrowy zęby i niezły apetyt. Następnie odbył się konkurs polegający na wystawieniu omnibusa klasowego, który walczył o dobre imię klasy wypełniając test wiedzy na temat naszych wspaniałych ojczystych owoców jakimi są oczywiście - jabłka. Po podsumowaniu całości konkursu I MIEJSCE w konkursie "Jem zdrowo, kolorowo - akcja jabłko" zdobyła klasa II A zdobywając 12 punktów na 15 możliwych. Dzięki temu otrzymali Dyplom i TALON JABŁECZNIKOWY, co w słusznym przypuszczeniu jest nagrodą w postaci ciasta z jabłkami dla całej klasy. SMACZNEGO CHŁOPAKI!!!

 

" Akcja społeczno - użyteczna - Ku Pamięci". Na jednym z zebrań Samorządu Uczniowskiego w październiku 2011 członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego podjęli decyzje aby zorganizować wyjście na Cmentarz Komunalny w Myśliborzu. Opiekun SU pani Agnieszka Bachońska określiła termin wyjścia i zebrała chętnych. Jako ochotnik do prac społecznych zgłosił się również wychowawca Marek Imacki wraz ze swoją grupą wychowawczą. Wszyscy wychowankowie zabrali ze sobą narzędzia pracy i z wielkim entuzjazmem ruszyli do Myśliborza. Tam zastaliśmy wiele opuszczonych nagrobków dzieci i nie tylko, ale właśnie te chwytały wszystkich za serca. Uczniowie przykładali się do swojej pracy i robili to sumiennie i z oddaniem. Każdemu z uczestników tej akcji towarzyszyła atmosfera poczucia wspólnoty i zjednoczenia w celu zrobienia czegoś dobrego od siebie. Po ciężkich pracach nikt nie narzekał, bo wszyscy czuli się wyjątkowo.

 

Akcje charytatywne . Z niewielką obawą, ale jednak udało się Samorządowi Uczniowskiemu zorganizować akcję świąteczną "I ty możesz zostać Świętym Mikołajem - Boże Narodzenie 2011" . Wielu chłopców z naszego Ośrodka na ten przecież tak bardzo rodzinny okres świat pozostali w Ośrodku. W ramach naszych możliwości każdemu z chłopców inni rówieśnicy, koledzy Mikołaje przygotowali drobne paczki świąteczne z tak zwanymi słodziakami. Tak niewiele a tak dużo!!!

"Sam jestem poetą" - konkurs literacki Samorządu Uczniowskiego 2011/2012. Często wielu uczniów zapisuje ostatnie strony swoich zeszytów, brudnopisy czy jakieś skrawki papieru wyrażając w formie własnej poezji swoje uczucia, poglądy czy nastroje. Zachęciliśmy więc uczniów naszej szkoły by podzielili się swoimi wierszykami, fraszkami itp. Dlatego też zorganizowaliśmy konkurs poetycki pod hasłem "Sam jestem poetom". Chłopcy napisali wiele pięknych wierszy przez co trudno było wyłonić laureatów, zatem jako SU podjęliśmy decyzje o udzieleniu nagrody w postaci czegoś słodkiego dla wszystkich uczestników, a wyróżniających się wierszyków "małych twórców poezji" opublikowanie w gazetce szkolnej "Samorządu Uczniowskiego".

"Kartka walentynkowa" - konkurs plastyczny Samorządu Uczniowskiego

W nowym roku rozpoczęliśmy konkursy o charakterze plastycznym kultywując Święto Zakochanych tak zwane powszechnie Walentynki dnia 14 lutego 2012r. Wychowankowie naszego Ośrodka zaznajomieni z charakterem tego święta wykonywali ozdobne kartki okolicznościowe, z wierszykami miłosnymi jak również takimi wyrażającymi czyjąś sympatię czysto przyjacielską. Miejsce trzecie za kartkę jak i piękne życzenia otrzymał wychowanek grupy IV Kamil Malinowski. Miejsce drugie zdobył wychowanek grupy II Palacz Patryk. Pierwsze miejsce w konkursie zdobył wychowanek Tomasz Jakowczyk wychowanek grupy VII. Nagrodę wyróżnienia otrzymał Kamil Sobkowiak wychowanek grupy VII. Wszystkie kartki były wykonane różnymi technikami i przepiękne, przepełnione kreatywnością i wyczuciem estetyki. Wychowankowie otrzymali od organizatorów: opiekun SU Agnieszki Bachońskiej i nauczycielki plastyki pani Małgorzaty Woroch dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

" Malunki na stołówkę" to kolejny konkurs plastyczny Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/12 skierowany przede wszystkim na zmianę wizerunku naszej stołówki by uczynić ją estetyczniejszą poprzez nasze prace plastyczne. Chętnych było bardzo wielu, laureatów kilku. Najlepsze prace umieszczamy na zdjęciach i oczywiście na naszej stołówce.

"Bliżej natury" to akcja ekologiczna Samorządu Uczniowskiego , która skłoniła naszych wychowanków do pracy rękodzielniczej i kreatywności, a przede wszystkim stworzenia milusińskich warunków dla ptaków w naszym rejonie. Luty 2012 był naprawdę srogi i to on stał się dla nas inspiracją do tego konkursu. Wszystkie karmiki zostały poddane ocenie, jednak każdy z nich był wyjątkowy.

Wyjazdy laureatów konkursu i zasłużonych społeczniaków na rzecz Samorządu Uczniowskiego. W pracę Samorządu Uczniowskiego jedni udzielają się mniej, inni bardziej. Współmiernie do poświęcenia organizowaliśmy ogniska, wycieczki i wyjazdy. Dla wyróżnienia za pracę na rzecz naszej społeczności, wychodzenie z własnymi inicjatywami, wykazywanie się kreatywnością wykazało się już kilku takich śmiałków. Opiekun Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Bachońska nagrodziła tych, jak również wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, oraz bardzo dobrym zachowaniem. Zabrała swoich podopiecznych najpierw na recital Szymona Wydry, który oprócz pięknego śpiewu opowiadał publiczności o swoim życiu, potyczkach, które nigdy nie zniechęciły go do dążenia do zamierzonych celów i sukcesów. Było tak. kameralnie, refleksyjnie. Innym razem wyjechaliśmy do Gorzowa Wielkopolskiego na seans w technologii 3 D. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z tak zaawansowana technologią co za tym idzie nielada przeżyciem.

Innym razem ci którzy otrzymali wyróżnienie udali się na kabaret do Myśliborskiego Ośrodka Kultury w Myśliborzu na występ Grzegorza Halamy "Pan Józek on tour" i co tu dużo pisać tam było po prostu śmiesznie!!!

"Najładniejsza pisanka Wielkanocna" i pokrewny "Najładniejsza ozdoba Bożonarodzeniowa" to konkursy plastyczne organizowane systematycznie od kilku lat przez opiekuna SU A. Bachońską. Z tego też względu zaangażowaliśmy cały Samorząd Uczniowski podczas tych świąt do wykonywania prac i poprawienie estetyki Ośrodka, stworzenie przyjemnej atmosfery. Do konkursu angażują się również wychowawcy a w tym roku dołączyli do nas wychowawca Krzysztof Bachoński, Adam Domszy i wychowawczyni Mąłgorzata Woroch. Dzięki temu pojawiła się mnogość różnorodność prac i przede wszystkim atmosfera odpowiadająca tym wyjątkowym świętom.

Przez cały rok szkolny Samorząd Uczniowski dbał o to by nasza gazetka ścienna była aktualna, tematyczna i miała związek z życiem naszych uczniów. Umieszczaliśmy na niej swoje informacje, wyniki konkursów ale również tworzyliśmy takie, który miały zadziwić estetyką. Tworzyliśmy te profilaktyczne ale również o charakterze wychowawczym. Niektóre z nich ujęliśmy na zdjęciu. Samorząd Uczniowski 2011/2012 systematycznie prowadził Kronikę Pamiątkową i również w to wkładaliśmy wiele starań a jest ona dostępna u nas w Ośrodku. Za te wszystkie prace odpowiadała sekcja plastyczna SU jednak w większości wykazał się tu wychowanek Kamil Sobkowiak. Nad całością czuwała opiekun SU a. Bachońska.

Wybory Samorządu Uczniowskiego na opiekuna SU w roku szkolnym 2012/2013 zostały przeprowadzone 15 czerwca 2012 roku w sposób demokratyczny i uczestniczyli w nim wszyscy wychowankowie. Chłopcy chętnie uczestniczyli w wyborach a frekwencja wyniosła 100%. Nad prawidłowością wyborów czuwała obecna opiekun SU Agnieszka Bachońska.

Plan pracy samorządu uczniowskiego 2011

Gazetka Samorządu Uczniowskiego nr.1

Regulamin konkursu na najlepszą klasę

Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2011/2012

Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego w drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012