Zajęcia pozalekcyjne

Rola sportu w procesie resocjalizacji młodzieży społecznie niedostosowanej podobnie jak wychowanie pełni ogromną rolę w procesie resocjalizacji. Sport kształtuje umiejętności podporządkowania się, współdziałania i pomocy w zespole. Czynne uprawianie sportu wpływa regulująco na procesy pobudzania i ich hamowania, wzmaga również granice wydolności układu nerwowego i wegetatywnego, dzięki czemu młodzież jest bardziej odporna na złe wpływy środowiska. Jednocześnie pozwala na samokontrolę i samoocenę. Sport usuwa stany lękowe, wyrabia siłę woli i chęć pokonania trudności. Sport niweluje napięcia emocjonalne, młodzież panuje nad swoimi emocjami oraz posiada wiarę we własne siły. Zajęcia sportowe dają szereg satysfakcji i przyczyniają się do niwelowania osobowościowych przyczyn społecznego wykolejenia. Wzmacnia mechanizmy kontroli wewnętrznej przyczyniając się do rozwoju zdolności przewidywania konsekwencji własnych czynów, czyli zwiększa samokontrolę.

Sport - wychowankowie

W ośrodku istnieją trzy sekcje sportowe: piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego. Wychowankowie trenujący w sekcji piłki siatkowej wspólnie z wychowawcami, jako jedna drużyna, biorą udział w turniejach amatorskich piłki siatkowej. Drużyny piłki nożnej i siatkowej biorą udział w rozgrywkach pomiędzy ośrodkami jak również w ligach juniorów w środowisku otwartym. Sekcje te w rozgrywkach o mistrzostwo Polski placówek resocjalizacyjnych zanotowały szereg sukcesów zajmując kilkakrotnie pierwsze miejsca lub plasując się w czołówce mistrzostw. Podobne sukcesy odnoszą zawodnicy sekcji tenisa stołowego. Chłopcy uczestniczą w lokalnych imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy Myślibórz dla młodzieży ze środowisk otwartych.. Placówka jest znana z zaangażowania w życiu sportowym, często udostępnia posiadaną bazę sportową na rzecz środowiska lokalnego.

Sekcje sportowe

Sekcja piłki nożnej szkolnego klubu sportowego powstała w 1965 roku, od chwili powstania do dnia dzisiejszego opiekunem jest mgr Ignacy Tokarczyk. Drużyna nasza uczestniczyła w rozgrywkach piłki nożnej różnego szczebla od ligi trampkarzy oraz juniorów po ligę seniorów klasy "B". Obecnie wychowankowie nasi grają w lidze trampkarzy i juniorów wspomagając klub "Gryf" Sulimierz.Uczestniczymy w różnych turniejach ogólnopolskich organizowanych przez inne ośrodki np.:

  • Mistrzostwa Polski w piłce nożnej 11 osobowej
  • Mistrzostwa Polski w piłce nożnej 6 osobowej
  • w halowych Mistrzostwach Polski w piłce nożnej 5 osobowej.

Nasze największe osiągnięcia to:

  • W 1986 i 1988 roku III miejsce w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej 11 osobowej w Puławach.
  • W 1994 roku I miejsce w Mistrzostwach Polski w piłce nożnej 11 osobowej w Puławach.
  • W 2003 roku II miejsce w halowych Mistrzostwach Polski w piłce nożnej 5 osobowej w Lubaczowie.
  • W 2003 roku III miejsce w Mistrzostwa Polski w piłce nożnej 6 osobowej w Babimoście.

Sekcja siatkówki powstała w 1982 roku, której celem jest wszechstronny rozwój psychomotoryczny wychowanków, rozwijanie zainteresowań sportowych, wyrabianie umiejętności współpracy w zespole, podnoszenie indywidualnych i zespołowych umiejętności technicznych oraz eliminowanie niegodnych sportowca zachowań.Na terenie placówki, co roku rozgrywane są Mistrzostwa Ośrodka grup wychowawczych o puchar dyrektora, a także bierzemy udział w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, w których zajmowaliśmy czołowe lokaty.Do największych sukcesów należy zajęcie II miejsca w IX Mistrzostwach Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, które odbyły się 19 maja 2001 roku w Nysie.Opiekunem sekcji jest mgr Krzysztof Bachoński.

Sekcja tenisa stołowego

Koło zrzesza młodzież, wśród której popularyzuje się tenis stołowy, wdraża do zorganizowanej i aktywnej formy wypoczynku. Rozwija zainteresowania sportowe wychowanków oraz doskonali technikę gry. Organizujemy Mistrzostwa Ośrodka indywidualne i grupowe. Wyjeżdżamy na rozgrywki w tenisa. W tym roku szkolnym 2004/2005 byliśmy na Mistrzostwach Polski byłych mistrzów Ośrodków Wychowawczych w Zawichoście oraz braliśmy udział w eliminacjach do Mistrzostw Polskich Ośrodków Wychowawczych w Babimoście.Naszymi największymi sukcesami w Mistrzostwach Polski Ośrodków Wychowawczych było zajęcie w 1995 roku I miejsca indywidualnie i drużynowo w Łękawie oraz w 2002 roku zajęcie II miejsca indywidualnie we Włocławku. Opiekunem oraz trenerem w tym okresie był mgr Andrzej Turek.Obecnie tj. od listopada 2004 funkcję opiekuna sprawuje mgr inż. Janusz Kurnicki.

Sport - pracownicy

Pracownicy MOW biorą czynny i aktywny udział w życiu sportowym na terenie ośrodka, gminy i powiatu myśliborskiego. Drużyny siatkówki i koszykówki od kilkunastu lat biorą udział w rozgrywkach ligi amatorskiej, niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca.W turniejach o puchar ZNP Myślibórz w siatkówce, co roku zajmujemy pierwsze miejsce.W turniejach tenisa stołowego o puchar ZNP Myślibórz nasi pracownicy zajmują czołowe miejsca.