Historia

Renice, to mała wieś w gminie Myślibórz w województwie zachodniopomorskim. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w swojej ponad 55-cio letniej tradycji kilkakrotnie zmieniał nazwę i przynależność resortową. Placówka oświatowo-wychowawcza w Renicach zaczęła funkcjonować od października 1949 roku. Władze oświatowe ówczesnego województwa szczecińskiego powołały do życia Państwowy Zakład Wychowawczo - Zapobiegawczy, którego nazwę zmieniono następnie na Państwowy Zakład Wychowawczy. Od roku 1973-go funkcjonuje pod nazwą Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy, a od roku 1982 roku nosi nazwę Państwowy Młodzieżowy 0środek Wychowawczy. Ostatnia zmiana nazwy miała miejsce w 1994 roku i od tego czasu do chwili obecnej placówka funkcjonuje jako Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Pierwszym urzędującym dyrektorem był Stanisław Wojtysiak, który pełnił tę funkcję w latach 1949-1951.W kolejnych latach funkcję dyrektora pełnili:

  • 1951-1955 - Władysław Kowalkiewicz
  • 1955-1959 - Wacław Żyźniewski
  • VII.1959-I.1991 - Zdzisław Skibiński
  • II.1991-VIII.2002 - Paweł Zabiszak
  • IX.2002 - I.2006 - Henryk Gostomski
  • II - VI.2006 - p.o. dyrektora Małgorzata Woroch
  • VII.2006 - VIII.2010 - Mariusz Zalewski
  • IX.2010 - VII 2015 - Zenon Wójciak
  • od 01.IX.2015 - Mirosława Salasa

Do 1956 roku, do placówki tej kierowano młodzież trudną, nieuczęszczającą do szkoły, sieroty wojenne i dzieci zagubione podczas działań wojennych. Po roku 1956 ośrodek spełnia rolę resocjalizacyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla młodzieży niedostosowanej społecznie.W ośrodku istniało siedem grup wychowawczych. Wychowankowie uczyli się w szkole podstawowej będącej integralną częścią placówki. W ramach szkoły podstawowej od lat siedemdziesiątych do roku 1998 funkcjonowała klasa z przysposobieniem zawodowym dla wychowanków z bardzo dużym opóźnieniem w nauce i wiadomościach szkolnych, niemożliwymi do nadrobienia w normalnym trybie nauczania. Z dniem 1 stycznia 1999r. Ośrodek został przekazany z mocy prawa przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie Staroście Powiatu Myśliborskiego jako organowi prowadzącemu. Od 1 stycznia 2000r. prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach stało się zadaniem pomocy społecznej zgodnie z art. 10a ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r i placówka zaczęła podlegać przepisom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W wyniku reformy oświatowej zlikwidowano szkołę podstawową, a w jej miejsce utworzono Zespól Szkół przy MOW Renice, w ramach którego funkcjonuje gimnazjum oraz łączona klasa V i VI szkoły podstawowej. Z dniem 1 stycznia 2004 roku Ośrodek został ponownie przeniesiony pod kuratelę MENiS.

 

Powrót

 

 

 

 

Rok 1936

 

Rok 1957

 

Rok 2005