XIV Spotkania Przyrodników

Dnia 24.09.2016r dzięki  zaproszeniu  Szkoły Podstawowej w Różańsku członkowie
SK LOP uczestniczyli w XIV Spotkaniach Przyrodników", które odbyły się w Rezerwacie Przyrody "Długogóry". Spotkanie prowadził Prezes LOP Oddziału Dębno Pan Marek Schiller.  Nadleśniczy Nadleśnictwa Różańsko otrzymał od M. Schillera historyczny pierwopis opracowania źródłowego wniosku o utworzenie Rezerwatu "Długogóry". Podczas przejścia ścieżką edukacyjną przez Rezerwat "Długogóry" uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z elementami przyrody na terenie obiektu, między innymi:

 • dlaczego utworzono Rezerwat "Długogóry",
 • cechami specyficznymi  obszaru,
 • fragmentami moreny czołowej,
 • zlodowaceniem północno - polskim,
 • najwyższym wzniesieniem na terenie Powiatu Myśliborskiego "Długogóra" o wysokości
  114,5 m n.p.m.
 • ogromną ilością wzniesień i zagłębień terenowych z wodą,
 • wielką ilością głazów narzutowych,
 • drzewami pomnikowymi z bukiem "Matka",
 • roślinami i zwierzętami chronionymi.

Uczniowie mogli wykazać się spostrzegawczością połączoną z umiejętnościami szkicowania węglem najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych miejsc rezerwatu. Spotkanie zakończyło się nad Jeziorem Babino  wspólną biesiadą przy ognisku z kiełbaską, grochówką i pysznymi ciastami. Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali upominki sponsorowane przez Nadleśnictwo Różańsko oraz UMiG w Dębnie.  XIV Spotkanie Przyrodników  było bardzo interesującą i udaną lekcją o obszarach ochronionych na terenie naszego powiatu.