Spotkanie z rodzicami

W dniu 23 września 2016 roku odbyło się w MOW w Renicach spotkanie z rodzicami wychowanków. Rodzice zostali zapoznani z obowiązującymi przepisami regulującymi pracę placówki oraz z ofertą zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych oferowanych młodzieży. Wychowawcy klas, wychowawcy grup, pedagodzy i psychologowie udzielali zainteresowanym rodzicom na bieżąco informacji o naszych podopiecznych oraz udzielali porad.Rodzice mieli także możliwość uczestnictwa w specjalnie zorganizowanym warsztacie prowadzonym przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu dotyczącym zagrożeń, w szczególności cyberprzemocy, oraz spotkaniu ze specjalistami z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu dotyczącym współpracy między policją, placówką oraz rodzicami. Poruszano także zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich oraz profilaktyką ucieczek.Po spotkaniu wychowankowie mieli możliwość spędzenia czasu ze swoimi rodzinami i pokazania ośrodka. Bardzo dziękujemy przybyłym rodzicom oraz mając nadzieję na udaną współpracę zapraszamy do naszej placówki.

Anna D. Sobańska